Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Wrocławska
Nr: 9 IX
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1998
Marcin Jaksoń


(JELENIA GÓRA)
- Jakie realne korzyści dla miasta niesie za sobą stworzenie Kolegium Karkonoskiego? - zapytaliśmy dr
Marka Graszewicza, dyrektora instytutu filologii tej uczelni.
- Dla studentów - oczywiste. Zawsze uważałem, że dobre szkoły powinny powstawać blisko miejsca zamieszkania swoich uczniów. Dojazdy są drogie, w taki sposób ułatwiamy podjęcie nauki wielu zdolnym. A ponadto Kolegium spełniać będzie funkcje kulturotwórcze, miastu przybędzie ok. 600 studentów, a w przyszłości liczebność tej grupy sięgnie 2 tysięcy.
- Istnieje już filia Uniwersytetu Wrocławskiego, więc tworzenie kolejnej placówki o podobnym charakterze dubluje działalność poprzedniej?
- Raczej tworzy płaszczyznę pewnej konkurencji, ale nic w tym złego. Uważam zresztą, że będziemy współpracować i
Marcin Jaksoń&lt;/au&gt;&lt;/div&gt;<br><br><br>&lt;div&gt;&lt;name type="place"&gt;(JELENIA GÓRA)&lt;/name&gt; <br>- &lt;who1&gt;Jakie realne korzyści dla miasta niesie za sobą stworzenie Kolegium Karkonoskiego? - zapytaliśmy dr<br>&lt;name type="person"&gt;Marka Graszewicza&lt;/name&gt;, dyrektora instytutu filologii tej uczelni.&lt;/&gt; <br>- &lt;who2&gt;Dla studentów - oczywiste. Zawsze uważałem, że dobre szkoły powinny powstawać blisko miejsca zamieszkania swoich uczniów. Dojazdy są drogie, w taki sposób ułatwiamy podjęcie nauki wielu zdolnym. A ponadto Kolegium spełniać będzie funkcje kulturotwórcze, miastu przybędzie ok. 600 studentów, a w przyszłości liczebność tej grupy sięgnie 2 tysięcy.&lt;/&gt; <br>- &lt;who1&gt;Istnieje już filia &lt;name type="org"&gt;Uniwersytetu Wrocławskiego&lt;/name&gt;, więc tworzenie kolejnej placówki o podobnym charakterze dubluje działalność poprzedniej?&lt;/&gt;<br>- &lt;who2&gt;Raczej tworzy płaszczyznę pewnej konkurencji, ale nic w tym złego. Uważam zresztą, że będziemy współpracować i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego