Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1997
się do pośredniego określania reszty bilansowej lodowców, podobnie jak ELA (np. Pelto, 1988). Rozważając teoretycznie tę zależność, w przypadku zerowej reszty bilansowej należy się spodziewać, że AAR będzie równe 0,5, a ELA będzie przebiegać na średniej wysokości lodowca. W naturze sytuacja jest jednak bardziej złożona i dla lodowców alpejskich AAR = 0,67 wydaje się właściwszy przy założonej równowadze bilansowej b-1 = 0 (Gross i in., 1976). Powoduje to niejednolity gradient bilansu masy w całym przedziale wysokości (jednolite nachylenie linii b1, jak na rysunku 4.9, nie zawsze występuje). Sytuacja odwrotna (AARĘ0,5) występuje w obszarach z "topograficzną" koncentracją opadów w
się do pośredniego określania reszty bilansowej lodowców, podobnie jak ELA (np. Pelto, 1988). Rozważając teoretycznie tę zależność, w przypadku zerowej reszty bilansowej należy się spodziewać, że AAR będzie równe 0,5, a ELA będzie przebiegać na średniej wysokości lodowca. W naturze sytuacja jest jednak bardziej złożona i dla lodowców alpejskich AAR = 0,67 wydaje się właściwszy przy założonej równowadze bilansowej b-1 = 0 (Gross i in., 1976). Powoduje to niejednolity gradient bilansu masy w całym przedziale wysokości (jednolite nachylenie linii b1, jak na rysunku 4.9, nie zawsze występuje). Sytuacja odwrotna (AARĘ0,5) występuje w obszarach z "topograficzną" koncentracją opadów w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego