Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
równowagi jest bardzo ważnym wskaźnikiem rozkładu bilansu masy na powierzchni lodowca. Stosunek powierzchni strefy akumulacji (S&), w której następuje zasilanie w śnieg – „podtrzymywanie życia lodowca”, do powierzchni całego lodowca (S = S&+S$, gdzie S$ – powierzchnia strefy ablacji) nazywa się współczynnikiem powierzchni akumulacji (accumulation area ratio – AAR): AAR = S& S = S& S&+S$ = 1. S$ S.
Na lodowcach wyraźnie bywa widoczna granica pomiędzy śniegiem spadłym ostatniej zimy a lodem lub firnem. W każdym dowolnie wybranym momencie roku bilansowego nazywa się chwilową linią śnieżną (transient snow line – TSL). Położenie chwilowej linii śnieżnej w czasie minimalnej powierzchniowej rozciągłości
równowagi jest bardzo ważnym wskaźnikiem rozkładu bilansu masy na powierzchni lodowca. Stosunek powierzchni strefy akumulacji (S&amp;), w której następuje zasilanie w śnieg &#150; &#132;podtrzymywanie życia lodowca&#148;, do powierzchni całego lodowca (S = S&amp;+S$, gdzie S$ &#150; powierzchnia strefy ablacji) nazywa się współczynnikiem powierzchni akumulacji (accumulation area ratio &#150; AAR): AAR = S&amp; S = S&amp; S&amp;+S$ = 1. S$ S.<br> Na lodowcach wyraźnie bywa widoczna granica pomiędzy śniegiem spadłym ostatniej zimy a lodem lub firnem. W każdym dowolnie wybranym momencie roku bilansowego nazywa się chwilową linią śnieżną (transient snow line &#150; TSL). Położenie chwilowej linii śnieżnej w czasie minimalnej powierzchniowej rozciągłości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego