Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
linii b1, jak na rysunku 4.9, nie zawsze występuje). Sytuacja odwrotna (AARĘ0,5) występuje w obszarach z „topograficzną” koncentracją opadów w postaci lawin, np. w Himalajach (Müller, 1980).
Inne trudności wynikają z rozkładu powierzchni lodowca w poszczególnych strefach wysokościowych. Jeżeli jest on nierównomierny, relację pomiędzy ELA i AAR nie zawsze określa funkcja prostoliniowa (Furbish, Andrews, 1984). Dzieje się tak wtedy, gdy zmienia się szerokość lodowca. Szczególny przypadek stanowią czapy lodowe, a w większej skali lądolody. Największe powierzchnie zajmuje płaskowyż szczytowy. Nawet nieznaczny wzrost wysokości EL, ponad pewną granicę, może wywołać skrajne zmniejszenie AAR, a nawet znalezienie się całej
linii b1, jak na rysunku 4.9, nie zawsze występuje). Sytuacja odwrotna (AARĘ0,5) występuje w obszarach z &#132;topograficzną&#148; koncentracją opadów w postaci lawin, np. w Himalajach (Müller, 1980).<br> Inne trudności wynikają z rozkładu powierzchni lodowca w poszczególnych strefach wysokościowych. Jeżeli jest on nierównomierny, relację pomiędzy ELA i AAR nie zawsze określa funkcja prostoliniowa (Furbish, Andrews, 1984). Dzieje się tak wtedy, gdy zmienia się szerokość lodowca. Szczególny przypadek stanowią czapy lodowe, a w większej skali lądolody. Największe powierzchnie zajmuje płaskowyż szczytowy. Nawet nieznaczny wzrost wysokości EL, ponad pewną granicę, może wywołać skrajne zmniejszenie AAR, a nawet znalezienie się całej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego