Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
nierównomierny, relację pomiędzy ELA i AAR nie zawsze określa funkcja prostoliniowa (Furbish, Andrews, 1984). Dzieje się tak wtedy, gdy zmienia się szerokość lodowca. Szczególny przypadek stanowią czapy lodowe, a w większej skali lądolody. Największe powierzchnie zajmuje płaskowyż szczytowy. Nawet nieznaczny wzrost wysokości EL, ponad pewną granicę, może wywołać skrajne zmniejszenie AAR, a nawet znalezienie się całej kopuły lodowej w strefie ablacji (por. rozdz. 8). Pośrednie metody obliczania bilansu masy lodowców z wykorzystaniem AAR muszą więc uwzględniać wspomniane zastrzeżenia.
W opracowaniach modelowych tego typu wykorzystuje się także inne dane, jak temperatura powietrza i opady na pobliskich stacjach meteorologicznych (Konovalov, 1987; Letréguilly, 1988
nierównomierny, relację pomiędzy ELA i AAR nie zawsze określa funkcja prostoliniowa (Furbish, Andrews, 1984). Dzieje się tak wtedy, gdy zmienia się szerokość lodowca. Szczególny przypadek stanowią czapy lodowe, a w większej skali lądolody. Największe powierzchnie zajmuje płaskowyż szczytowy. Nawet nieznaczny wzrost wysokości EL, ponad pewną granicę, może wywołać skrajne zmniejszenie AAR, a nawet znalezienie się całej kopuły lodowej w strefie ablacji (por. rozdz. 8). Pośrednie metody obliczania bilansu masy lodowców z wykorzystaniem AAR muszą więc uwzględniać wspomniane zastrzeżenia.<br> W opracowaniach modelowych tego typu wykorzystuje się także inne dane, jak temperatura powietrza i opady na pobliskich stacjach meteorologicznych (Konovalov, 1987; Letréguilly, 1988
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego