Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
nawiązaniu do ich bilansu masy w okresie 1952 - 1978. W 1966 r. Kesselwandferner zaprzestał recesji i rozpoczął powolny awans, podczas gdy Hintereisferner cofał się szybko nadal. Stwierdzono, że istotne znaczenie ma rozkład wysokościowy powierzchni lodowców w stosunku do linii równowagi, wyrażający się proporcją powierzchni strefy akumulacyjnej do całej powierzchni lodowca (AAR). Wskaźnik ten w odniesieniu do Kesselwandferner wynosi 0,75, dla Hintereisferner zaś 0,59, mimo niższego ok. 120 m położenia linii równowagi na tym drugim lodowcu. Krzywe hipsometryczne lodowców odzwierciedlają jego topografię (rys. 8.10). Rozkład wysokościowy i rozkład bilansu masy w profilu pionowym decydują łącznie o przychodach ogólnych i
nawiązaniu do ich bilansu masy w okresie 1952 - 1978. W 1966 r. Kesselwandferner zaprzestał recesji i rozpoczął powolny awans, podczas gdy Hintereisferner cofał się szybko nadal. Stwierdzono, że istotne znaczenie ma rozkład wysokościowy powierzchni lodowców w stosunku do linii równowagi, wyrażający się proporcją powierzchni strefy akumulacyjnej do całej powierzchni lodowca (AAR). Wskaźnik ten w odniesieniu do Kesselwandferner wynosi 0,75, dla Hintereisferner zaś 0,59, mimo niższego ok. 120 m położenia linii równowagi na tym drugim lodowcu. Krzywe hipsometryczne lodowców odzwierciedlają jego topografię (rys. 8.10). Rozkład wysokościowy i rozkład bilansu masy w profilu pionowym decydują łącznie o przychodach ogólnych i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego