Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
Ludowej. Przy przejściu na emeryturę otrzymałem specjalne podziękowanie Ministra Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową i dydaktyczną, w którym podkreślono mój wartościowy wkład do rozwoju nauki i kultury narodu polskiego.
Do podstawowych moich zadań należało kierownictwo Biblioteką SGGW, które sprawowałem wspólnie z moim zastępcą - p. Zofią Piotrowską. Wspólnie z dyrektorem Biblioteki AR we Wrocławiu - Janem Morawskim udało się zorganizować współpracujący na zasadzie dobrowolności zespół wszystkich bibliotek rolniczych. Kierownicy tych bibliotek zbierali się co pewien czas w różnych ośrodkach i omawiali najważniejsze problemy, stojące przed zrzeszonymi jednostkami. W zebraniach tych brała czynny udział kierowniczka działu bibliotek w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego mgr Stefania Draczko
Ludowej. Przy przejściu na emeryturę otrzymałem specjalne podziękowanie Ministra Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową i dydaktyczną, w którym podkreślono mój wartościowy wkład do rozwoju nauki i kultury narodu polskiego.<br> Do podstawowych moich zadań należało kierownictwo Biblioteką SGGW, które sprawowałem wspólnie z moim zastępcą - p. Zofią Piotrowską. Wspólnie z dyrektorem Biblioteki AR we Wrocławiu - Janem Morawskim udało się zorganizować współpracujący na zasadzie dobrowolności zespół wszystkich bibliotek rolniczych. Kierownicy tych bibliotek zbierali się co pewien czas w różnych ośrodkach i omawiali najważniejsze problemy, stojące przed zrzeszonymi jednostkami. W zebraniach tych brała czynny udział kierowniczka działu bibliotek w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego mgr Stefania Draczko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego