Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: druki urzędowe, ulotki polityczne
Rok: 2000
Sp. z o.o.
5. Nabywca ma prawo zmienić po uzgodnieniu z AB.FRI Sp. z o.o standard lokalu w terminach nie kolidujących z procesem budowy, poprzez zmianę załącznika nr. l do niniejszej umowy.
§ 8
W przypadku nie dotrzymania terminu określonego w § 7 w skutek zawinionego działania lub zaniechania AR.FRI Sp. z O.O Nabywcy przysługują tytułem kary umownej odsetki ustawowe za okres zwłoki , nie więcej jednak niż 5% ceny określonej w § 5.
§ 9
l. W przypadku odstąpienia od umowy z wyłącznej winy strony odstępującej, odstępujący zapłaci odstępne w wysokości 5% ceny określonej w § 5 pkt. l i pkt
Sp. z o.o.<br>5. Nabywca ma prawo zmienić po uzgodnieniu z AB.FRI Sp. z o.o standard lokalu w terminach nie kolidujących z procesem budowy, poprzez zmianę załącznika nr. l do niniejszej umowy.<br>§ 8<br>W przypadku nie dotrzymania terminu określonego w § 7 w skutek zawinionego działania lub zaniechania AR.FRI Sp. z O.O Nabywcy przysługują tytułem kary umownej odsetki ustawowe za okres zwłoki , nie więcej jednak niż 5% ceny określonej w § 5.<br>§ 9 <br>l. W przypadku odstąpienia od umowy z wyłącznej winy strony odstępującej, odstępujący zapłaci odstępne w wysokości 5% ceny określonej w § 5 pkt. l i pkt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego