Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: druki urzędowe, ulotki polityczne
Rok: 2000
ogólny dozór osiedla przez 24 godziny na dobę - wykonywanie innych czynności, które w zakresie administrowania okażą się niezbędne.
2. Nabywca będzie zobowiązany do płacenia opłaty za administrowanie osiedla. Ostateczna wartość opłaty wyliczona zostanie w/g aktualnych kosztów.
3. Opłata administracyjna nie zawiera opłat i podatków za wspólnie użytkowaną nieruchomość.
4. AR FRI Sp. z o.o. ma prawo powierzyć wykonanie czynności administracyjnych na własną odpowiedzialność osobom trzecim.
§ 11
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 12
Do spraw nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§ 13
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy
ogólny dozór osiedla przez 24 godziny na dobę - wykonywanie innych czynności, które w zakresie administrowania okażą się niezbędne.<br>2. Nabywca będzie zobowiązany do płacenia opłaty za administrowanie osiedla. Ostateczna wartość opłaty wyliczona zostanie w/g aktualnych kosztów.<br>3. Opłata administracyjna nie zawiera opłat i podatków za wspólnie użytkowaną nieruchomość.<br>4. AR FRI Sp. z o.o. ma prawo powierzyć wykonanie czynności administracyjnych na własną odpowiedzialność osobom trzecim.<br>§ 11 <br>Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.<br>§ 12 <br>Do spraw nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.<br>§ 13 <br>Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego