Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 23
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
wszakże stosunkowo niewielka, siłą rzeczy, liczba wyroków śmierci (zwłaszcza w zestawieniu z liczbą zagrożeń tą karą) nie wydaje się upoważniać do generalnych konkluzji. Niepewność istnieje po obu stronach. W istocie, psychiczne procesy u różnych ludzi przebiegają w sposób zbyt skomplikowany, aby i w tej dziedzinie móc się posługiwać jakąkolwiek generalizacją. Abolicjoniści uważają, że karę śmierci można zastąpić dożywotnim więzieniem. Realizacja tego poglądu jest chyba zastępczym wprowadzeniem sankcji, która jednak jest bądź fikcją (jeśli zakłada się przedterminowe zwolnienie), bądź karą nie mniej okrutną - dla niektórych - niż kara śmierci. Wchodzi tu w grę znowu nie zawsze dostrzegana szerokość skali cech, odczuć i reakcji
wszakże stosunkowo niewielka, siłą rzeczy, liczba wyroków śmierci (zwłaszcza w zestawieniu z liczbą zagrożeń tą karą) nie wydaje się upoważniać do generalnych konkluzji. Niepewność istnieje po obu stronach. W istocie, psychiczne procesy u różnych ludzi przebiegają w sposób zbyt skomplikowany, aby i w tej dziedzinie móc się posługiwać jakąkolwiek generalizacją. Abolicjoniści uważają, że karę śmierci można zastąpić dożywotnim więzieniem. Realizacja tego poglądu jest chyba zastępczym wprowadzeniem sankcji, która jednak jest bądź fikcją (jeśli zakłada się przedterminowe zwolnienie), bądź karą nie mniej okrutną - dla niektórych - niż kara śmierci. Wchodzi tu w grę znowu nie zawsze dostrzegana szerokość skali cech, odczuć i reakcji
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.