Typ tekstu: Książka
Autor: Mac Jerzy Sławomir
Tytuł: Tajemnica Amwaya
Rok: 1998
według uzyskanych przeze mnie informacji, film ten jest przedmiotem ferowanych przez Wysokie Jury ocen artystycznych, uważam za możliwe poddanie pod łaskawą Państwa uwagę poglądu, że utwory stworzone w warunkach rażącego naruszenia prawa, w tym praw autorskich, nie powinny być oceniane pod kątem artystycznym, nawet gdy prezentują sobą określoną wartość artystyczną.
Adresaci tych faksów przyznali poniewczasie, że gdyby wykazali refleks i od razu złożyli doniesienie do prokuratury, iż próbuje się wywrzeć na nich presję za pomocą pogróżek na granicy szantażu (sprawny adwokat pięknie by to wywiódł) - być może sprawy przybrałyby inny obrót. Atakowani przejęliby inicjatywę - i to Amway i jego pełnomocnik prawny
według uzyskanych przeze mnie informacji, film ten jest przedmiotem ferowanych przez Wysokie Jury ocen artystycznych, uważam za możliwe poddanie pod łaskawą Państwa uwagę poglądu, że utwory stworzone w warunkach rażącego naruszenia prawa, w tym praw autorskich, nie powinny być oceniane pod kątem artystycznym, nawet gdy prezentują sobą określoną wartość artystyczną.&lt;/&gt;<br>Adresaci tych faksów przyznali poniewczasie, że gdyby wykazali refleks i od razu złożyli doniesienie do prokuratury, iż próbuje się wywrzeć na nich presję za pomocą pogróżek na granicy szantażu (sprawny adwokat pięknie by to wywiódł) - być może sprawy przybrałyby inny obrót. Atakowani przejęliby inicjatywę - i to Amway i jego pełnomocnik prawny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego