Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Zagroda
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2003
18 miesięcy od ustania tego ubezpieczenia.
Alicja Lejk - Kępka
Załącznik nr 1
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r.
WZÓR
Pieczęć zgłaszającego
Podejrzenie choroby zawodowej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny*
Okręgowy Inspektor Pracy* w................................................................
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Imię i nazwisko ......................................................... data urodzenia......................... Adres zamieszkania.......................................................numer ewidencyjny.................... PESEL.................. Aktualne zatrudnienie (nazwa pracodawcy, adres, numer identyfikacyjny REGON.*.................. emeryt-rencista-bezrobotny*
Miejsce zatrudnienia, w którym wystąpiło zagrożenie będące powodem zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej (pełna nazwa pracodawcy-zaktadu pracy, adres, numer identyfikacyjny REGON)
Stanowisko i rodzaj pracy
..........................................................................................................................,
Pełna nazwa choroby zawodowej, której dotyczy zgłoszenie .................................................................,
Pozycja w wykazie chorób zawodowych .................................................................................................
Rodzaj narażenia zawodowego
18 miesięcy od ustania tego ubezpieczenia.<br>Alicja Lejk - Kępka <br>&lt;tit&gt;Załącznik nr 1<br>do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r.&lt;/&gt;<br>WZÓR<br>Pieczęć zgłaszającego <br>Podejrzenie choroby zawodowej<br>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny*<br>Okręgowy Inspektor Pracy* w................................................................<br>Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej<br>Imię i nazwisko ......................................................... data urodzenia......................... Adres zamieszkania.......................................................numer ewidencyjny.................... PESEL.................. Aktualne zatrudnienie (nazwa pracodawcy, adres, numer identyfikacyjny REGON.*.................. emeryt-rencista-bezrobotny*<br>Miejsce zatrudnienia, w którym wystąpiło zagrożenie będące powodem zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej (pełna nazwa pracodawcy-zaktadu pracy, adres, numer identyfikacyjny REGON)<br>Stanowisko i rodzaj pracy<br>.........................................................................................................................., <br>Pełna nazwa choroby zawodowej, której dotyczy zgłoszenie .................................................................,<br>Pozycja w wykazie chorób zawodowych ................................................................................................. <br>Rodzaj narażenia zawodowego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego