Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
dokonano syntezy pierwszych pierwiastków transuranowych. Śledząc ich rozpad można było zidentyfikować czwarta rodzinę promieniotwórczą. Kolejne ogniwa łańcucha to: pluton, ameryk, neptun, proaktyn, 233uran... Ostatnim ogniwem łańcucha jest stabilny izotop 209bizmut. Rodzinę tę nazwano neptunową, ponieważ 237neptun jest wśród kolejnych pierwiastków łańcucha najbardziej długowieczny (T1/2 = 2,2 . 106 lat)

6. Alchemia naszego wieku

Jak wspominaliśmy w podrozdziale 2, w pracowni Rutheforda w pierwszych dziesięcioleciach tego wieku prowadzono badania, bombardując cząstkami alfa z preparatów promieniotwórczych tarcze uformowane z różnych pierwiastków. Dokonano wówczas szeregu odkryć, z których najważniejsze, obok wspomnianego ustalenia rozmiarów jądra atomowego, to zrealizowanie pierwszej przemiany jądrowej oraz odkrycie neutronu przez
dokonano syntezy pierwszych pierwiastków transuranowych. Śledząc ich rozpad można było zidentyfikować czwarta rodzinę promieniotwórczą. Kolejne ogniwa łańcucha to: pluton, ameryk, neptun, proaktyn, 233uran... Ostatnim ogniwem łańcucha jest stabilny izotop 209bizmut. Rodzinę tę nazwano neptunową, ponieważ 237neptun jest wśród kolejnych pierwiastków łańcucha najbardziej długowieczny (T1/2 = 2,2 . 106 lat)&lt;/&gt;<br> <br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;6. Alchemia naszego wieku&lt;/&gt;<br> <br>Jak wspominaliśmy w podrozdziale 2, w pracowni Rutheforda w pierwszych dziesięcioleciach tego wieku prowadzono badania, bombardując cząstkami alfa z preparatów promieniotwórczych tarcze uformowane z różnych pierwiastków. Dokonano wówczas szeregu odkryć, z których najważniejsze, obok wspomnianego ustalenia rozmiarów jądra atomowego, to zrealizowanie pierwszej przemiany jądrowej oraz odkrycie neutronu przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego