Typ tekstu: Książka
Autor: Pastusiak Longin
Tytuł: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki
Rok: 1999
handlowych ze wszystkimi krajami, z wyjątkiem Anglii i Francji. Prezydent miał również prawo przywrócić handel z Anglią i Francją, jeżeli kraje te zrezygnują z dyskryminacyjnych praktyk przeciw statkom amerykańskim. Ponieważ żaden z obu krajów nie dokonał tego, Kongres w 1810 r. uchwalił tzw. Ustawę Macona nr 2, przywracającą handel z Anglią i Francją, dając obu krajom czas do 3 marca 1811 r. na wycofanie się z dyskryminacyjnych praktyk wobec statków amerykańskich. Był to wyraz pewnej naiwności ze strony Kongresu, który sądził, że takimi posunięciami zdoła skłonić oba mocarstwa europejskie do respektowania suwerennych praw kupców amerykańskich.
Społeczeństwo amerykańskie było podzielone w swoich
handlowych ze wszystkimi krajami, z wyjątkiem Anglii i Francji. Prezydent miał również prawo przywrócić handel z Anglią i Francją, jeżeli kraje te zrezygnują z dyskryminacyjnych praktyk przeciw statkom amerykańskim. Ponieważ żaden z obu krajów nie dokonał tego, Kongres w 1810 r. uchwalił tzw. Ustawę Macona nr 2, przywracającą handel z Anglią i Francją, dając obu krajom czas do 3 marca 1811 r. na wycofanie się z dyskryminacyjnych praktyk wobec statków amerykańskich. Był to wyraz pewnej naiwności ze strony Kongresu, który sądził, że takimi posunięciami zdoła skłonić oba mocarstwa europejskie do respektowania suwerennych praw kupców amerykańskich.<br>Społeczeństwo amerykańskie było podzielone w swoich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego