Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych (Art. 26).
I tu właśnie kruczek w postaci określenia "względna równowaga". Ale jak ma się to do dalszych stwierdzeń ustawy, że gospodarka zasobami dziko występujących roślin i zwierząt powinna zapewnić ich trwałość i optymalną liczebność, przy zachowaniu w możliwie największym stopniu różnorodności genetycznej (Art. 41.1.). Realizacja powyższych zadań następuje w szczególności przez:
ochronę, utrzymanie i racjonalne zagospodarowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych,
rozmnażanie i rozprzestrzenianie ginących gatunków roślin i zwierząt, ochronę, odtwarzanie stanowisk zwierząt rzadkich oraz ochronę tras migracyjnych zwierząt (Art. 41.2. pkt 1 i 2).
Zabrania się niszczenia roślinności służącej wiązaniu
zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych (Art. 26). <br>I tu właśnie kruczek w postaci określenia "względna równowaga". Ale jak ma się to do dalszych stwierdzeń ustawy, że gospodarka zasobami dziko występujących roślin i zwierząt powinna zapewnić ich trwałość i optymalną liczebność, przy zachowaniu w możliwie największym stopniu różnorodności genetycznej (Art. 41.1.). Realizacja powyższych zadań następuje w szczególności przez: <br>ochronę, utrzymanie i racjonalne zagospodarowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych, <br>rozmnażanie i rozprzestrzenianie ginących gatunków roślin i zwierząt, ochronę, odtwarzanie stanowisk zwierząt rzadkich oraz ochronę tras migracyjnych zwierząt (Art. 41.2. pkt 1 i 2). <br>Zabrania się niszczenia roślinności służącej wiązaniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego