Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Cywilny
Rok powstania: 1964
mocy rozporządzenia Rady Ministrów.

Tytuł XXX.
UMOWA SKŁADU

Art. 853. § 1. Przez umowę składu przedsiębiorstwo składowe zobowiązuje się do przechowania za wynagrodzeniem przyjętych na skład towarów.
§ 2. Przedsiębiorstwo składowe obowiązane jest wydać składającemu dowód składowy, który powinien wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania towarów, jako też inne postanowienia umowy.
Art. 854. § 1. Przedsiębiorstwo składowe obowiązane jest do dokonywania odpowiednich czynności konserwacyjnych. Przeciwne postanowienie umowy jest nieważne.
§ 2. Przedsiębiorstwo składowe powinno zawiadamiać składającego niezwłocznie o ważnych wydarzeniach dotyczących stanu przyjętych na skład towarów, chyba że zawiadomienie nie jest możliwe.
§ 3. Jeżeli towary narażone są na zepsucie, a nie można czekać na
mocy rozporządzenia Rady Ministrów.<br><br>&lt;tit&gt;Tytuł XXX.&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;UMOWA SKŁADU&lt;/&gt;<br><br>Art. 853. § 1. Przez umowę składu przedsiębiorstwo składowe zobowiązuje się do przechowania za wynagrodzeniem przyjętych na skład towarów.<br>§ 2. Przedsiębiorstwo składowe obowiązane jest wydać składającemu dowód składowy, który powinien wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania towarów, jako też inne postanowienia umowy.<br>Art. 854. § 1. Przedsiębiorstwo składowe obowiązane jest do dokonywania odpowiednich czynności konserwacyjnych. Przeciwne postanowienie umowy jest nieważne.<br>§ 2. Przedsiębiorstwo składowe powinno zawiadamiać składającego niezwłocznie o ważnych wydarzeniach dotyczących stanu przyjętych na skład towarów, chyba że zawiadomienie nie jest możliwe.<br>§ 3. Jeżeli towary narażone są na zepsucie, a nie można czekać na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego