Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Karny
Rok powstania: 1969
2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek dowódcy jednostki.
Art. 329. § 1. Żołnierz, który samowolnie dysponuje bronią lub innym środkiem walki, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
§ 2. Żołnierz, który samowolnie zabiera broń wojskową lub inny środek walki, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art. 330. § 1. Żołnierz, który samowolnie używa wojskowego statku powietrznego lub wodnego dla celu nie mającego związku ze służbą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. (132) Tej samej karze podlega żołnierz, który samowolnie używa wojskowego pojazdu mechanicznego lub innego wojskowego pojazdu z uszczerbkiem dla interesów służby lub w celu
2.<br>§ 2. Ściganie następuje na wniosek dowódcy jednostki.<br>Art. 329. § 1. Żołnierz, który samowolnie dysponuje bronią lub innym środkiem walki, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.<br>§ 2. Żołnierz, który samowolnie zabiera broń wojskową lub inny środek walki, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.<br>Art. 330. § 1. Żołnierz, który samowolnie używa wojskowego statku powietrznego lub wodnego dla celu nie mającego związku ze służbą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.<br>§ 2. (132) Tej samej karze podlega żołnierz, który samowolnie używa wojskowego pojazdu mechanicznego lub innego wojskowego pojazdu z uszczerbkiem dla interesów służby lub w celu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego