Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Pracy
Rok powstania: 1974
w grupie (brygadzie, zespole), ma prawo do powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko lub równorzędne pod względem wynagrodzenia, jednakże okoliczności zaistniałe w czasie wykonywania pracy w grupie (brygadzie, zespole) mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę na zasadach określonych w przepisach o rozwiązywaniu umów o pracę.

DZIAŁ PIĘTNASTY
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 296. (skreślony).
Art. 297. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określi w drodze rozporządzenia:
1) sposób udzielania wynagrodzenia:
a) przysługującego w okresie niewykonywania pracy, b) stanowiącego podstawę ustalania wysokości kar pieniężnych, potrąceń, odszkodowań, odpraw pośmiertnych lub innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, 2) sposób ustalania wysokości dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia
w grupie (brygadzie, zespole), ma prawo do powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko lub równorzędne pod względem wynagrodzenia, jednakże okoliczności zaistniałe w czasie wykonywania pracy w grupie (brygadzie, zespole) mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę na zasadach określonych w przepisach o rozwiązywaniu umów o pracę.<br><br>&lt;tit&gt;DZIAŁ PIĘTNASTY&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;PRZEPISY KOŃCOWE&lt;/&gt;<br><br>Art. 296. (skreślony).<br>Art. 297. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określi w drodze rozporządzenia:<br>1) sposób udzielania wynagrodzenia:<br>a) przysługującego w okresie niewykonywania pracy, b) stanowiącego podstawę ustalania wysokości kar pieniężnych, potrąceń, odszkodowań, odpraw pośmiertnych lub innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, 2) sposób ustalania wysokości dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego