Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Handlowy
Rok powstania: 1934
zapłaty; 3) usługi, świadczone przy powstaniu spółki, oraz wysokość i sposób wynagrodzenia; 4) osoby, które wnoszą wkłady niepieniężne, zbywają spółce przedmioty i prawa majątkowe lub otrzymują wynagrodzenie za usługi.
§ 2. W sprawozdaniu należy umotywować zamierzone tranzakcje oraz wysokość przyznanego wynagrodzenia i dołączyć usprawiedliwiające dokumenty w oryginałach lub urzędownie uwierzytelnionych odpisach.
Art. 313. § 1. Sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu biegłych rewidentów co do prawdziwości i dokładności, tudzież celem wydania opinji, czy wysokość przyznanej zapłaty i wynagrodzenia jest uzasadniona.
§ 2. Sąd rejestrowy, właściwy według siedziby spółki, wyznaczy podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
§ 3. Na piśmienne żądanie biegłych rewidentów założyciele powinni w piśmiennej
zapłaty; 3) usługi, świadczone przy powstaniu spółki, oraz wysokość i sposób wynagrodzenia; 4) osoby, które wnoszą wkłady niepieniężne, zbywają spółce przedmioty i prawa majątkowe lub otrzymują wynagrodzenie za usługi.<br>§ 2. W sprawozdaniu należy umotywować zamierzone tranzakcje oraz wysokość przyznanego wynagrodzenia i dołączyć usprawiedliwiające dokumenty w oryginałach lub urzędownie uwierzytelnionych odpisach.<br>Art. 313. § 1. Sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu biegłych rewidentów co do prawdziwości i dokładności, tudzież celem wydania opinji, czy wysokość przyznanej zapłaty i wynagrodzenia jest uzasadniona.<br>§ 2. Sąd rejestrowy, właściwy według siedziby spółki, wyznaczy podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.<br>§ 3. Na piśmienne żądanie biegłych rewidentów założyciele powinni w piśmiennej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego