Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Wykroczeń
Rok powstania: 1971
grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
Art. 59. Kto wykonuje czynności zawodowe, nie mając wymaganych do tego uprawnień lub przekraczając swe zawodowe uprawnienia albo wbrew zakazowi organu państwowego, podlega karze grzywny.
Art. 60. § 1. Kto w ramach gospodarki nie uspołecznionej prowadzi zarobkową działalność wytwórczą, przetwórczą, handlową lub usługową bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach można orzec przepadek rzeczy stanowiących przedmiot wykroczenia.
Art. 60[1]. § 1. Kto
grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.<br>§ 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.<br>Art. 59. Kto wykonuje czynności zawodowe, nie mając wymaganych do tego uprawnień lub przekraczając swe zawodowe uprawnienia albo wbrew zakazowi organu państwowego, podlega karze grzywny.<br>Art. 60. § 1. Kto w ramach gospodarki nie uspołecznionej prowadzi zarobkową działalność wytwórczą, przetwórczą, handlową lub usługową bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.<br>§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.<br>§ 3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach można orzec przepadek rzeczy stanowiących przedmiot wykroczenia.<br>Art. 60[1]. § 1. Kto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego