Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
XVIII stulecia.
Systematycy do dziś poszukują prawidłowości w zróżnicowaniu organizmów bez
odwoływania się do jego genezy. Jest to program poszukiwania systemu naturalnego
odzwierciedlającego niezmienny porządek przyrody. Odwieczny postulat systemu
naturalnego opartego na wszystkich możliwych do wykorzystania cechach uważanych za równowartościowe stał się dziś możliwy do zrealizowania dzięki rozwojowi techniki komputerowej. Autorytet, jakim cieszyła się systematyka numeryczna (fenetystyka) wśród biologów, wynikł przede wszystkim z tego, że stanowi ona przykład konsekwentnie indukcjonistycznego, pozytywistycznego podejścia do przedmiotu badań. Dziś, zapomniawszy o niegdyś wypowiedzianych i zaakceptowanych zarzutach, na tych samych wątpliwych podstawach metodologicznych rozwija się komputerowa kladystyka.

Ewolucyjna geneza porządku

W miarę rozwoju wiedzy przyrodniczej
XVIII stulecia.<br>Systematycy do dziś poszukują prawidłowości w zróżnicowaniu organizmów bez <br>odwoływania się do jego genezy. Jest to program poszukiwania systemu naturalnego <br>odzwierciedlającego niezmienny porządek przyrody. Odwieczny postulat systemu <br>naturalnego opartego na wszystkich możliwych do wykorzystania cechach uważanych za równowartościowe stał się dziś możliwy do zrealizowania dzięki rozwojowi techniki komputerowej. Autorytet, jakim cieszyła się systematyka numeryczna (fenetystyka) wśród biologów, wynikł przede wszystkim z tego, że stanowi ona przykład konsekwentnie indukcjonistycznego, pozytywistycznego podejścia do przedmiotu badań. Dziś, zapomniawszy o niegdyś wypowiedzianych i zaakceptowanych zarzutach, na tych samych wątpliwych podstawach metodologicznych rozwija się komputerowa kladystyka.<br><br>&lt;tit&gt;Ewolucyjna geneza porządku&lt;/&gt;<br><br>W miarę rozwoju wiedzy przyrodniczej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego