Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
na podstawie rys. 10.2 można napisać

gdzie p ciśnienie panujące w czynnej komorze cylindra, F czynna powierzchnia tłoka, ramię działania siły opisane zależnością

Przebieg zależy od wartości r, w, które w tym przypadku spełniają rolę parametrów. W tym aspekcie można wyróżnić trzy typy mechanizmów, które zostały oznaczone literami A, B, C (rys. 10.3).
Mechanizm typu A (rys. 10.4) charakteryzuje się tym, że korba jest ustawiona prostopadle do osi cylindra w skrajnym położeniu odpowiadającym największej długości cylindra. Dla określonego cylindra taki mechanizm można zbudować tylko wówczas, gdy

W takim przypadku r oraz w są związane zależnościami

W takim mechanizmie
na podstawie rys. 10.2 można napisać<br>&lt;gap&gt;<br>gdzie p ciśnienie panujące w czynnej komorze cylindra, F czynna powierzchnia tłoka, &lt;gap&gt; ramię działania siły opisane zależnością<br>&lt;gap&gt;<br>Przebieg &lt;gap&gt; zależy od wartości r, w, które w tym przypadku spełniają rolę parametrów. W tym aspekcie można wyróżnić trzy typy mechanizmów, które zostały oznaczone literami A, B, C (rys. 10.3).<br>Mechanizm typu A (rys. 10.4) charakteryzuje się tym, że korba jest ustawiona prostopadle do osi cylindra w skrajnym położeniu odpowiadającym największej długości cylindra. Dla określonego cylindra taki mechanizm można zbudować tylko wówczas, gdy<br>&lt;gap&gt;<br>W takim przypadku r oraz w są związane zależnościami<br>&lt;gap&gt;<br>W takim mechanizmie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego