Typ tekstu: Książka
Autor: Pastusiak Longin
Tytuł: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki
Rok: 1999
Chinach - zmienił zdanie i sam zachęcał banki amerykańskie, aby udzielały Chinom pożyczek.
Prezydent Taft, mimo iż był rzecznikiem dyplomacji dolarowej, uważał, że interes narodowy Stanów Zjednoczonych nie ucierpi, jeżeli przedmiotem arbitrażu będą sprawy, gdzie w grę wchodzi honor narodowy. Z polecenia Tafta sekretarz stanu, Knox, zawarł układy arbitrażowe z Wielką Brytanią i Francją, które obejmowały również tego typu sprawy. Podpisano je 3 sierpnia 1911 r. i miały służyć jako swego rodzaju wzory. Układy te przewidywały przekazanie trybunałowi haskiemu wszystkich uzasadnionych sporów, których nie można było uregulować w drodze dyplomatycznej. Określono w nich również, jakie spory należy uznać za uzasadnione do przekazania
Chinach - zmienił zdanie i sam zachęcał banki amerykańskie, aby udzielały Chinom pożyczek.<br>Prezydent Taft, mimo iż był rzecznikiem dyplomacji dolarowej, uważał, że interes narodowy Stanów Zjednoczonych nie ucierpi, jeżeli przedmiotem arbitrażu będą sprawy, gdzie w grę wchodzi honor narodowy. Z polecenia Tafta sekretarz stanu, Knox, zawarł układy arbitrażowe z Wielką Brytanią i Francją, które obejmowały również tego typu sprawy. Podpisano je 3 sierpnia 1911 r. i miały służyć jako swego rodzaju wzory. Układy te przewidywały przekazanie trybunałowi haskiemu wszystkich uzasadnionych sporów, których nie można było uregulować w drodze dyplomatycznej. Określono w nich również, jakie spory należy uznać za uzasadnione do przekazania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego