Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
gabinetu weszli przedstawiciele największych partii: PPS, SL, SN i SP, oraz kilku polityków sanacyjnych. Powołano również ciało doradcze, Radę Narodową, na której czele stanął sędziwy Ignacy Paderewski, a po jego śmierci w 1941 r.
funkcję tę objął Stanisław Grabski. Rząd polski został natychmiast uznany przez Francję - wkrótce też przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Oznaczało to, że mimo klęski wojennej państwo polskie nie przestało istnieć: działały jego władze, uznawane przez rządy innych krajów i cieszące się poparciem ogromnej większości społeczeństwa w okupowanym kraju.

Wkrótce po klęsce Francji w kampanii 1940 r. rząd polski przeniósł się wraz z częścią wojska do stolicy
gabinetu weszli przedstawiciele największych partii: PPS, SL, SN i SP, oraz kilku polityków sanacyjnych. Powołano również ciało doradcze, Radę Narodową, na której czele stanął sędziwy Ignacy Paderewski, a po jego śmierci w 1941 r.<br>funkcję tę objął Stanisław Grabski. Rząd polski został natychmiast uznany przez Francję - wkrótce też przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Oznaczało to, że mimo klęski wojennej państwo polskie nie przestało istnieć: działały jego władze, uznawane przez rządy innych krajów i cieszące się poparciem ogromnej większości społeczeństwa w okupowanym kraju.<br><br>Wkrótce po klęsce Francji w kampanii 1940 r. rząd polski przeniósł się wraz z częścią wojska do stolicy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego