Typ tekstu: Książka
Autor: Duraczyński Eugeniusz
Tytuł: Rząd polski na uchodźstwie
Rok: 1993
ustępstwa. Najgorsze są - pisał - ustępstwa bezcelowe, które w imię tak zwanej taktyki dyplomatycznej poświęcają zasady i narażają bezużytecznie na szwank godność i honor Narodu.
W ocenie Anglików stanowisko rządu nie przybliżało jednak możliwości bezpośredniego dialogu między Mikołajczykiem i Stalinem, stało też w opozycji do uzgodnień teherańskich oraz własnych planów Wielkiej Brytanii. W tej sytuacji Churchill zdecydował się na publiczne ujawnienie opinii rządu Jego Królewskiej Mości, aby i tą drogą wywrzeć presję na Polaków. 22 lutego, przemawiając w Izbie Gmin, opowiedział się faktycznie za linią Curzona oraz za przesunięciem granic Polski na zachodzie i północy. Mówił: Chciałbym przypomnieć Izbie, że my sami
ustępstwa. Najgorsze są - pisał - ustępstwa bezcelowe, które w imię tak zwanej taktyki dyplomatycznej poświęcają zasady i narażają bezużytecznie na szwank godność i honor Narodu&lt;/&gt;.<br>W ocenie &lt;name type="person"&gt;Anglików&lt;/&gt; stanowisko rządu nie przybliżało jednak możliwości bezpośredniego dialogu między &lt;name type="person"&gt;Mikołajczykiem&lt;/&gt; i &lt;name type="person"&gt;Stalinem&lt;/&gt;, stało też w opozycji do uzgodnień teherańskich oraz własnych planów &lt;name type="place"&gt;Wielkiej Brytanii&lt;/&gt;. W tej sytuacji &lt;name type="person"&gt;Churchill&lt;/&gt; zdecydował się na publiczne ujawnienie opinii rządu Jego Królewskiej Mości, aby i tą drogą wywrzeć presję na Polaków. 22 lutego, przemawiając w &lt;name type="org"&gt;Izbie Gmin&lt;/&gt;, opowiedział się faktycznie za linią Curzona oraz za przesunięciem granic &lt;name type="place"&gt;Polski&lt;/&gt; na zachodzie i północy. Mówił: &lt;q&gt;Chciałbym przypomnieć Izbie, że my sami
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego