Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
zainteresowanie fizjologią i psychologią czytelnictwa. W opublikowanej bibliografii na temat badań czytelnictwa (Margaret Mann: The reading habits of adult. A select annotated bibliography. London 1977) wśród 609 wymienionych pozycji (od 1930 do 1975 r.) aż 29% podejmowanych tematów dotyczy zachowań czytelniczych. Większość tych prac opublikowano w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W bibliografii tej na 170 tytułów czasopism 27 opublikowało 60% ogólnej liczby artykułów, które dotyczyły problematyki czytelniczej. Wśród tych najaktywniejszych czasopism wymieniono polskie periodyki: Bibliotekarza i Zeszyty Prasoznawcze. Większość artykułów pojawia się czasopismach bibliotekarskich. 1/4 artykułów opublikowano w 12 nie-anglojęzycznych czasopismach: francuskich, niemieckich (RFN), polskich, skandynawskich, południowo-afrykańskich
zainteresowanie fizjologią i psychologią czytelnictwa. W opublikowanej bibliografii na temat badań czytelnictwa (Margaret Mann: <foreign lang="eng">The reading habits of adult. A select annotated bibliography</foreign>. London 1977) wśród 609 wymienionych pozycji (od 1930 do 1975 r.) aż 29% podejmowanych tematów dotyczy zachowań czytelniczych. Większość tych prac opublikowano w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W bibliografii tej na 170 tytułów czasopism 27 opublikowało 60% ogólnej liczby artykułów, które dotyczyły problematyki czytelniczej. Wśród tych najaktywniejszych czasopism wymieniono polskie periodyki: <hi rend="italic">Bibliotekarza</hi> i <hi rend="italic">Zeszyty Prasoznawcze</hi>. Większość artykułów pojawia się czasopismach bibliotekarskich. 1/4 artykułów opublikowano w 12 nie-anglojęzycznych czasopismach: francuskich, niemieckich (RFN), polskich, skandynawskich, południowo-afrykańskich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego