Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
zmniejszyło się o blisko pół miliona. Liczba kobiet zatrudnionych w działach usługowych wzrosła natomiast w tym czasie o 46% (z 4,7 mln do 6,9 mln). Największy wzrost miał miejsce w dziale ubezpieczenia, banki i finanse - 93% oraz w usługach różnych - 81%.
Wysoki poziom aktywności zawodowej kobiet w Wielkiej Brytanii oraz zmiany jakie zachodzą w strukturze zatrudnienia wiążą się ściśle z charakterystycznym w tym kraju zjawiskiem - pracą kobiet w niepełnym wymiarze pracy. Zajmiemy się tym zagadnieniem nieco dokładniej, charakteryzując je w odniesieniu do ostatnich lat. Pokazanie zmian jakie nastąpiły od 1950 roku jest utrudnione z uwagi na nieporównywalność informacji podawanych
zmniejszyło się o blisko pół miliona. Liczba kobiet zatrudnionych w działach usługowych wzrosła natomiast w tym czasie o 46% (z 4,7 mln do 6,9 mln). Największy wzrost miał miejsce w dziale ubezpieczenia, banki i finanse - 93% oraz w usługach różnych - 81%. <br> Wysoki poziom aktywności zawodowej kobiet w Wielkiej Brytanii oraz zmiany jakie zachodzą w strukturze zatrudnienia wiążą się ściśle z charakterystycznym w tym kraju zjawiskiem - pracą kobiet w niepełnym wymiarze pracy. Zajmiemy się tym zagadnieniem nieco dokładniej, charakteryzując je w odniesieniu do ostatnich lat. Pokazanie zmian jakie nastąpiły od 1950 roku jest utrudnione z uwagi na nieporównywalność informacji podawanych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego