Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy telefoniczne
Rok: 2003
r. Sygnatariuszami tego układu były: Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy oraz Francja. Na podstawie Układu stopniowo znoszono kontrolę na wspólnych granicach wewnętrznych, realizując swobodę przepływu osób pochodzących z krajów sygnatariuszy, z innych krajów Wspólnoty oraz z krajów trzecich. W następnych latach do Układu dołączyły kolejne państwa członkowskie UE, za wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii. Obecnie 13 krajów członkowskich UE oraz 2 kraje stowarzyszone spoza UE - Norwegia i Islandia - współpracują w ramach Schengen.


19 czerwca 1990 r. podpisano Konwencję Wykonawczą do Układu z Schengen (zwaną Schengen II lub Konwencją z Schengen), która weszła w życie 26 marca 1995 r. w odniesieniu do Belgii
r. Sygnatariuszami tego układu były: Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy oraz Francja. Na podstawie Układu stopniowo znoszono kontrolę na wspólnych granicach wewnętrznych, realizując swobodę przepływu osób pochodzących z krajów sygnatariuszy, z innych krajów Wspólnoty oraz z krajów trzecich. W następnych latach do Układu dołączyły kolejne państwa członkowskie UE, za wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii. Obecnie 13 krajów członkowskich UE oraz 2 kraje stowarzyszone spoza UE - Norwegia i Islandia - współpracują w ramach Schengen.<br><br><br>19 czerwca 1990 r. podpisano Konwencję Wykonawczą do Układu z Schengen (zwaną Schengen II lub Konwencją z Schengen), która weszła w życie 26 marca 1995 r. w odniesieniu do Belgii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego