Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fakt
Nr: 02.07 (32)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
by pan zrobił, aby poprawić stosunki między naszymi krajami?
- W 1990 roku postanowiliśmy, by do współpracy niemiecko-francuskiej wciągnąć Polskę. Powstał wówczas Trójkąt Weimarski. Uważam, że była to słuszna decyzja. Teraz należy tę formułę na nowo wypełnić treścią. Ostatnio zaproponowałem, aby zastanowić się, czy do Trójkąta Weimarskiego nie zaprosić Wielkiej Brytanii i nie stworzyć w ten sposób Czworokąta Weimarskiego. W ten sposób osiągnęlibyśmy równowagę między tymi, którzy kładą szczególny nacisk na kwestie integracji europejskiej i tymi, dla których bardzo ważne jest partnerstwo atlantyckie. Polska nie musiałby się wówczas obawiać, że poprzez bliską współpracę z Niemcami i Francją oddali się od Stanów
by pan zrobił, aby poprawić stosunki między naszymi krajami?&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;who10&gt;&lt;transl&gt;- W 1990 roku postanowiliśmy, by do współpracy niemiecko-francuskiej wciągnąć Polskę. Powstał wówczas Trójkąt Weimarski. Uważam, że była to słuszna decyzja. Teraz należy tę formułę na nowo wypełnić treścią. Ostatnio zaproponowałem, aby zastanowić się, czy do Trójkąta Weimarskiego nie zaprosić Wielkiej Brytanii i nie stworzyć w ten sposób Czworokąta Weimarskiego. W ten sposób osiągnęlibyśmy równowagę między tymi, którzy kładą szczególny nacisk na kwestie integracji europejskiej i tymi, dla których bardzo ważne jest partnerstwo atlantyckie. Polska nie musiałby się wówczas obawiać, że poprzez bliską współpracę z Niemcami i Francją oddali się od Stanów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego