Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
aneks do umowy, w którym przedłużyli tej spółce termin spłaty długu. Tym samym narazili Skarb Państwa na dalsze straty finansowe.

Byli szefowie Holdingu uważają, że zarzut, iż inwestycja w Krynicy, mimo włożonych w nią państwowych pieniędzy, nie ruszyła nawet z miejsca, jest absurdalny, bowiem "dopiero w grudniu 1999 r. spółka CD uzyskała niezbędne pozwolenia na rozpoczęcie prac", a zimą robót budowlanych się nie prowadzi. Dlaczego w takim razie Holding już w sierpniu ub.r. przyznał CD pożyczkę (przelewając część pieniędzy na prywatne konta udziałowców spółki)? Dlaczego nie poczekano, aż Cesarski Dwór zgromadzi wszystkie potrzebne zgody? Obaj panowie na te pytania nie
aneks do umowy, w którym przedłużyli tej spółce termin spłaty długu. Tym samym narazili Skarb Państwa na dalsze straty finansowe.<br><br>Byli szefowie Holdingu uważają, że zarzut, iż inwestycja w Krynicy, mimo włożonych w nią państwowych pieniędzy, nie ruszyła nawet z miejsca, jest absurdalny, bowiem "dopiero w grudniu 1999 r. spółka CD uzyskała niezbędne pozwolenia na rozpoczęcie prac", a zimą robót budowlanych się nie prowadzi. Dlaczego w takim razie Holding już w sierpniu ub.r. przyznał CD pożyczkę (przelewając część pieniędzy na prywatne konta udziałowców spółki)? Dlaczego nie poczekano, aż Cesarski Dwór zgromadzi wszystkie potrzebne zgody? Obaj panowie na te pytania nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego