Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
czym oznaczyliśmy w oczywisty sposób różne elementy macierzowe hamiltonianu . Ponieważ są tymi samymi orbitalami, więc ; możemy się też spodziewać, że np. , reprezentujące energię elektronu zlokalizowanego w cząsteczce w pobliżu jądra A, osiągnie wartość bliską energii odpowiedniego stanu atomowego, . Poza tym , gdyż operator Hamiltona jest hermitowski, funkcje i zaś są rzeczywiste. Całkę nazywa się często całką rezonansową (określenie to ma tylko historyczne uzasadnienie i nie należy się tu doszukiwać żadnego rezonansu!). Niewiele można powiedzieć o jej wartości bez szczegółowych obliczeń dla konkretnej postaci hamiltonianu i funkcji falowych . Zauważymy tu jedynie, że całka , podobnie jak całka S, ma dużą wartość tylko pod warunkiem
czym oznaczyliśmy w oczywisty sposób różne elementy macierzowe hamiltonianu <gap>. Ponieważ <gap> są tymi samymi orbitalami, więc <gap>; możemy się też spodziewać, że np. <gap>, reprezentujące energię elektronu zlokalizowanego w cząsteczce w pobliżu jądra A, osiągnie wartość bliską energii odpowiedniego stanu atomowego, <gap>. Poza tym <gap>, gdyż operator Hamiltona jest hermitowski, funkcje <gap> i <gap> zaś są rzeczywiste. Całkę <gap> nazywa się często całką rezonansową (określenie to ma tylko historyczne uzasadnienie i nie należy się tu doszukiwać żadnego rezonansu!). Niewiele można powiedzieć o jej wartości bez szczegółowych obliczeń dla konkretnej postaci hamiltonianu <gap> i funkcji falowych <gap>. Zauważymy tu jedynie, że całka <gap>, podobnie jak całka S, ma dużą wartość tylko pod warunkiem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego