Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
zdarzeń związanych z produktem, a także określany przez kategorie motywów determinujących jego użytkowanie, oparty jest na koncepcji skryptów Rogera Schanka i Roberta Abelsona. Koncepcja ta interpretuje zachowania człowieka w odniesieniu do istniejącego w psychice wzorca określonego fragmentu rzeczywistości. W założeniu autorów wzorzec ten nie jest sztywną kopią określonej części otoczenia. Cechuje go zarówno odwzorowywanie typowości danej struktury, jak i określony zakres elastyczności. Skrypt może ulegać przekształcaniu, reorganizacji oraz uzupełnianiu. Może też wchodzić w struktury bardziej złożonych całości. Strukturę skryptu określają następujące części: 1, układ sekwencji epizodów,2, osoby biorące udział w zdarzeniu,
3, typowe obiekty zdarzenia,
4, warunki decydujące o przebiegu
zdarzeń związanych z produktem, a także określany przez kategorie motywów determinujących jego użytkowanie, oparty jest na koncepcji skryptów Rogera Schanka i Roberta Abelsona. Koncepcja ta interpretuje zachowania człowieka w odniesieniu do istniejącego w psychice wzorca określonego fragmentu rzeczywistości. W założeniu autorów wzorzec ten nie jest sztywną kopią określonej części otoczenia. Cechuje go zarówno odwzorowywanie typowości danej struktury, jak i określony zakres elastyczności. Skrypt może ulegać przekształcaniu, reorganizacji oraz uzupełnianiu. Może też wchodzić w struktury bardziej złożonych całości. Strukturę skryptu określają następujące części: 1, układ sekwencji epizodów, <br>&lt;page nr=89&gt;<br>&lt;gap reason="photo"&gt;<br>&lt;page nr=90&gt;<br>2, osoby biorące udział w zdarzeniu, <br>3, typowe obiekty zdarzenia, <br>4, warunki decydujące o przebiegu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego