Typ tekstu: Książka
Autor: Włodzimierz Kwaśniewicz
Tytuł: Dzieje szabli w Polsce
Rok: 1999
wymiary mają być wzięte ze sprawozdania 4 p.uł. przy uwzględnieniu protokołu z 1 p.szwol. z dn. 26 III 1936 r. W związku z powyższym na omawiany typ temblaka proszę polecić opracowanie warunków technicznych. Sprawa jest pilna ze względu na konieczność równoczesnego dostarczenia jednostkom kaw. temblaków razem z szablami. Co się tyczy otworu na temblak przy jelcu szabli, to powinien on mieć kształt podłużny i takiej wielkości, aby temblak typowy mógł się swobodnie przesuwać". Mimo wyraźnego nakazu, aby otwory na temblak w jelcu szabli wz. 1934 miały podłużny kształt, wszystkie szable były z otworami podłużno-gruszkowatymi. Również mimo opracowania wiosną 1936 r
wymiary mają być wzięte ze sprawozdania 4 p.uł. przy uwzględnieniu protokołu z 1 p.szwol. z dn. 26 III 1936 r. W związku z powyższym na omawiany typ temblaka proszę polecić opracowanie warunków technicznych. Sprawa jest pilna ze względu na konieczność równoczesnego dostarczenia jednostkom kaw. temblaków razem z szablami. Co się tyczy otworu na temblak przy jelcu szabli, to powinien on mieć kształt podłużny <gap> i takiej wielkości, aby temblak typowy mógł się swobodnie przesuwać". Mimo wyraźnego nakazu, aby otwory na temblak w jelcu szabli wz. 1934 miały podłużny kształt, wszystkie szable były z otworami podłużno-gruszkowatymi. Również mimo opracowania wiosną 1936 r
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego