Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rocznik Pedagogiczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 1974
Rok powstania: 1963
w zastoju. Można z całą pewnością powiedzieć, że rozpoczął się już w nich wewnętrzny proces doskonalenia i odnowy. Tym bardziej jednak potrzebne jest wówczas wyraźne uświadomienie sobie bliższych i dalszych celów rozwoju pedagogiki oraz braków, które na tej drodze musi ona przezwyciężyć.

MIECZYSŁAW PĘCHERSKI
Warszawa
ZADANIA PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ I JEJ DOROBEK W 30-LECIU POLSKI LUDOWEJ
Analizy zadań pedagogiki porównawczej i jej dorobku w Polsce Ludowej nie można podejmować w oderwaniu od ogólnych zadań, jakie przed naukami pedagogicznymi stawia współczesny etap rozwoju społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego naszego kraju. Ambitny program dynamicznego rozwoju Polski Ludowej nakreślił VI Zjazd Partii.
"Ideą przewodnią
w zastoju. Można z całą pewnością powiedzieć, że rozpoczął się już w nich wewnętrzny proces doskonalenia i odnowy. Tym bardziej jednak potrzebne jest wówczas wyraźne uświadomienie sobie bliższych i dalszych celów rozwoju pedagogiki oraz braków, które na tej drodze musi ona przezwyciężyć.<br>&lt;gap&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;div type="art" sex="m"&gt;&lt;au&gt;MIECZYSŁAW PĘCHERSKI&lt;/&gt;<br>Warszawa<br>&lt;tit&gt;ZADANIA PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ I JEJ DOROBEK W 30-LECIU POLSKI LUDOWEJ&lt;/&gt;<br>Analizy zadań pedagogiki porównawczej i jej dorobku w Polsce Ludowej nie można podejmować w oderwaniu od ogólnych zadań, jakie przed naukami pedagogicznymi stawia współczesny etap rozwoju społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego naszego kraju. Ambitny program dynamicznego rozwoju Polski Ludowej nakreślił VI Zjazd Partii.<br>"Ideą przewodnią
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego