Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 13.12
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
stwierdził, że informacja ta jest mało istotna, nie wpływa na całość oferty i należy dołączyć ją do oferty. Żaden z członków komisji nie zanegował tej decyzji". Najlepszy, bo najdroższy Po przerwie nastąpiło ostateczne zsumowanie punktów (w 91 proc. decydowała cena, w 5 proc. termin płatności). Największą ich liczbę zdobyła firma DUO. Dzięki temu mogła podpisać umowy z dziewięcioma Zakładami Transportu Samochodowego. Jeden z członków komisji Sławomir Rybiński, zwrócił uwagę, że cena paliw stanowi najważniejszy parametr przetargu i sporządził w trakcie posiedzenia komisji odręczną analizę porównawczą. Wynikało z niej, że pomiędzy ofertą DUO a ofertą np. PETRO TANK istnieją spore różnice, sięgające
stwierdził, że informacja ta jest mało istotna, nie wpływa na całość oferty i należy dołączyć ją do oferty. Żaden z członków komisji nie zanegował tej decyzji". Najlepszy, bo najdroższy Po przerwie nastąpiło ostateczne zsumowanie punktów (w 91 proc. decydowała cena, w 5 proc. termin płatności). Największą ich liczbę zdobyła firma DUO. Dzięki temu mogła podpisać umowy z dziewięcioma Zakładami Transportu Samochodowego. Jeden z członków komisji Sławomir Rybiński, zwrócił uwagę, że cena paliw stanowi najważniejszy parametr przetargu i sporządził w trakcie posiedzenia komisji odręczną analizę porównawczą. Wynikało z niej, że pomiędzy ofertą DUO a ofertą np. PETRO TANK istnieją spore różnice, sięgające
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego