Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 13.12
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
Sławomir Rybiński, zwrócił uwagę, że cena paliw stanowi najważniejszy parametr przetargu i sporządził w trakcie posiedzenia komisji odręczną analizę porównawczą. Wynikało z niej, że pomiędzy ofertą DUO a ofertą np. PETRO TANK istnieją spore różnice, sięgające do 2 do 14 gr za litr, na niekorzyść Poczty Polskiej. Mówiąc inaczej, oferta DUO była droższa o ponad 1.1 mln zł od oferty PETRO TANK. Rybiński poinformował o swoich zastrzeżeniach pozostałych członków komisji. Podpisał jednak protokół, a na ostatniej stronie umieścił swe zdanie odrębne. Bez epilogu 29 grudnia 2000 r. Ewa Piotrowska poinformowała o niekorzystnym rozstrzygnięciu przetargu dyrektora generalnego Jacka Turczyńskiego oraz wicedyrektora
Sławomir Rybiński, zwrócił uwagę, że cena paliw stanowi najważniejszy parametr przetargu i sporządził w trakcie posiedzenia komisji odręczną analizę porównawczą. Wynikało z niej, że pomiędzy ofertą DUO a ofertą np. PETRO TANK istnieją spore różnice, sięgające do 2 do 14 gr za litr, na niekorzyść Poczty Polskiej. Mówiąc inaczej, oferta DUO była droższa o ponad 1.1 mln zł od oferty PETRO TANK. Rybiński poinformował o swoich zastrzeżeniach pozostałych członków komisji. Podpisał jednak protokół, a na ostatniej stronie umieścił swe zdanie odrębne. Bez epilogu 29 grudnia 2000 r. Ewa Piotrowska poinformowała o niekorzystnym rozstrzygnięciu przetargu dyrektora generalnego Jacka Turczyńskiego oraz wicedyrektora
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego