Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1995
poprawek lub skrobań oraz bez podania nazwy lub numeru konta nie będzie przyjęty.
§ 18
Za wszelkie skutki wynikłe z podania mylnego numeru lub nazwy konta albo niewłaściwej nazwy i siedziby oddziału prowadzącego konto całkowitą odpowiedzialność ponosi wpłacający.
Z chwilą wydania przez placówkę "potwierdzenia dla wpłacającego" wpłata nie może być odwołana.

DYSPONOWANIE SALDEM KONTA
§ 19
Wypłaty z konta mogą być dokonywane w formie gotówkowej
- w drodze realizacji czeków gotówkowych imiennych i na okaziciela oraz bezgotówkowej - w drodze realizacji czeków rozrachunkowych lub bezgotówkowych dyspozycji obciążeniowych.
§ 20
l. Posiadacz konta może wystawiać dyspozycje obciążeniowe w granicach salda wykazanego w ostatnio otrzymanym wyciągu, po uwzględnieniu
poprawek lub skrobań oraz bez podania nazwy lub numeru konta nie będzie przyjęty.<br>§ 18<br>Za wszelkie skutki wynikłe z podania mylnego numeru lub nazwy konta albo niewłaściwej nazwy i siedziby oddziału prowadzącego konto całkowitą odpowiedzialność ponosi wpłacający.<br>Z chwilą wydania przez placówkę "potwierdzenia dla wpłacającego" wpłata nie może być odwołana.<br><br>&lt;tit&gt;DYSPONOWANIE SALDEM KONTA&lt;/&gt;<br>§ 19<br>Wypłaty z konta mogą być dokonywane w formie gotówkowej<br>- w drodze realizacji czeków gotówkowych imiennych i na okaziciela oraz bezgotówkowej - w drodze realizacji czeków rozrachunkowych lub bezgotówkowych dyspozycji obciążeniowych.<br>§ 20<br>l. Posiadacz konta może wystawiać dyspozycje obciążeniowe w granicach salda wykazanego w ostatnio otrzymanym wyciągu, po uwzględnieniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego