Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
likwidację przywódczej warstwy narodu: inteligencji miejskiej, ziemiaństwa i duchowieństwa. Znaczna część Polaków została wysiedlona do GG.

W sposób szczególny Niemcy tępili na ziemiach wcielonych do III Rzeszy Kościół katolicki: rabowano mienie, mordowano księży i biskupów (np. biskupa Michała Kozala). Wielu duchownych polskich zostało aresztowanych i wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Dachau.

Na centralnych terenach II Rzeczypospolitej Niemcy utworzyli Generalne Gubernatorstwo , na którego czele stanął generalny gubernator, Hans Frank, bezpośrednio podlegający wodzowi III Rzeszy - Hitlerowi. Obszar GG traktowano jako zaplecze ekonomiczne, służące gospodarce niemieckiej, Polaków zaś jako gromadę tanich robotników mających pracować dla dobra III Rzeszy. Niemcy starali się przede wszystkim pozbawić
likwidację przywódczej warstwy narodu: inteligencji miejskiej, ziemiaństwa i duchowieństwa. Znaczna część Polaków została wysiedlona do GG.<br><br>W sposób szczególny Niemcy tępili na ziemiach wcielonych do III Rzeszy Kościół katolicki: rabowano mienie, mordowano księży i biskupów (np. biskupa Michała Kozala). Wielu duchownych polskich zostało aresztowanych i wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Dachau.<br><br>Na centralnych terenach II Rzeczypospolitej Niemcy utworzyli Generalne Gubernatorstwo , na którego czele stanął generalny gubernator, Hans Frank, bezpośrednio podlegający wodzowi III Rzeszy - Hitlerowi. Obszar GG traktowano jako zaplecze ekonomiczne, służące gospodarce niemieckiej, Polaków zaś jako gromadę tanich robotników mających pracować dla dobra III Rzeszy. Niemcy starali się przede wszystkim pozbawić
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego