Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
ściekami ogólnymi, są sterylizowane parą. Jako przykład tego układu na rys.8.42 przedstawiono schemat oczyszczalni w Rawie Mazowieckiej, o przepustowości 6000 m3/d.
Pierwszym etapem oczyszczania są sita Bauera o prześwicie 1mm. Zanieczyszczenia z sit przenośnik ślimakowy podaje do zbiornika magazynowego. Są one wysyłane do przerobu na mączkę paszową. Dalej ścieki gromadzone są w zbiorniku wyrównawczym, obliczonym na 49h zatrzymania. Do flotatora dopływają ścieki po koagulacji za pomocą siarczanu glinu z dodatkiem 0,5g/m3 PE. Osad z flotatora podgrzewany jest parą i po zagęszczeniu odwadniany w obrotowych filtrach próżniowych z naniesioną warstwą ziemi okrzemkowej. Odwodniony osad również przerabia się
ściekami ogólnymi, są sterylizowane parą. Jako przykład tego układu na rys.8.42 przedstawiono schemat oczyszczalni w Rawie Mazowieckiej, o przepustowości 6000 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/d.<br>Pierwszym etapem oczyszczania są sita Bauera o prześwicie 1mm. Zanieczyszczenia z sit przenośnik ślimakowy podaje do zbiornika magazynowego. Są one wysyłane do przerobu na mączkę paszową. Dalej ścieki gromadzone są w zbiorniku wyrównawczym, obliczonym na 49h zatrzymania. Do flotatora dopływają ścieki po koagulacji za pomocą siarczanu glinu z dodatkiem 0,5g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; PE. Osad z flotatora podgrzewany jest parą i po zagęszczeniu odwadniany w obrotowych filtrach próżniowych z naniesioną warstwą ziemi okrzemkowej. Odwodniony osad również przerabia się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego