Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
zbyt mało uwagi poświęca się w nim analizie układu zmiennych niezależnych potencjalnie istotnych dla danej zmiennej zależnej Y. To samo można powiedzieć o drugim schemacie (Townsend). Oba podziały pomijają pewne ważne etapy oraz nie uwzględniają zachodzących w trakcie badania sprzężeń między określonymi czynnościami badawczymi, wykonywanymi na danych etapach procesu badawczego.

Dlatego też w następnym punkcie proponuję nowy podział procesu badawczego, któremu podporządkowany będzie wykład całości materiału w tym podręczniku. Jest on na tyle szczegółowy, że Czytelnik będzie mógł zgodnie z nim przeprowadzić swoje pierwsze badania naukowe - czy to przygotowując pracę seminaryjną, czy przystępując do pisania pracy magisterskiej.

5. Struktura procesu badawczego w
zbyt mało uwagi poświęca się w nim analizie układu zmiennych niezależnych potencjalnie istotnych dla danej zmiennej zależnej Y. To samo można powiedzieć o drugim schemacie (Townsend). Oba podziały pomijają pewne ważne etapy oraz nie uwzględniają zachodzących w trakcie badania sprzężeń między określonymi czynnościami badawczymi, wykonywanymi na danych etapach procesu badawczego. <br><br>Dlatego też w następnym punkcie proponuję nowy podział procesu badawczego, któremu podporządkowany będzie wykład całości materiału w tym podręczniku. Jest on na tyle szczegółowy, że Czytelnik będzie mógł zgodnie z nim przeprowadzić swoje pierwsze badania naukowe - czy to przygotowując pracę seminaryjną, czy przystępując do pisania pracy magisterskiej.<br><br>&lt;tit&gt; 5. Struktura procesu badawczego w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego