Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
wielokrotnie znalazł potwierdzenie w badaniach. W niniejszym opracowaniu poddano analizie zagadnienie widoczności problemów przemocy i agresji na ulicach oraz przemocy w rodzinie na tle innych problemów społecznych występujących w Polsce. Starano się odpowiedzieć na pytanie, kim są osoby doświadczające agresji ze strony osoby nietrzeźwej oraz osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Dodatkowo przeanalizowano opinie dotyczące penalizacji nadużywania alkoholu, poszukując związków między zgodą na karanie osób używających alkoholu a osobistymi doświadczeniami agresji ze strony osób nietrzeźwych (Paglia, Room, 1998).

Hipotezy zawarte w niniejszym opracowaniu zostały sformułowane na podstawie wyników badań zagranicznych dotyczących relacji pomiędzy alkoholem i przemocą.

Analiza dotychczasowych badań pozwala określić cztery
wielokrotnie znalazł potwierdzenie w badaniach. W niniejszym opracowaniu poddano analizie zagadnienie widoczności problemów przemocy i agresji na ulicach oraz przemocy w rodzinie na tle innych problemów społecznych występujących w Polsce. Starano się odpowiedzieć na pytanie, kim są osoby doświadczające agresji ze strony osoby nietrzeźwej oraz osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Dodatkowo przeanalizowano opinie dotyczące penalizacji nadużywania alkoholu, poszukując związków między zgodą na karanie osób używających alkoholu a osobistymi doświadczeniami agresji ze strony osób nietrzeźwych (Paglia, Room, 1998).<br><br>Hipotezy zawarte w niniejszym opracowaniu zostały sformułowane na podstawie wyników badań zagranicznych dotyczących relacji pomiędzy alkoholem i przemocą.<br><br>Analiza dotychczasowych badań pozwala określić cztery
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego