Typ tekstu: Książka
Autor: Zięba Maciej
Tytuł: Po szkodzie? Przed szkodą?
Rok: 1997
muszą w miarę
otwarcie się przyznać, że nad Magisterium Kościoła droższe są im ich
własne poglądy. Jednakże ultramontanizm, który jest bardziej papieski
od papieża, wcale nie jest ultramontanizmem, a ortodoksja, która
selektywnie wsłuchuje się w Magisterium, jest nader kiepską ortodoksją.
Dlatego od Soboru - jednego z dwudziestu soborów powszechnych, na
których Duch Święty zgromadził Kościół katolicki - sytuacja zmieniła
się w sposób istotny. Nauka o wolności w sposób jawny wpisana została w
korpus nauczania Kościoła. Prawo do wolności od zewnętrznego i
psychicznego przymusu zakorzenione jest - co podkreśla "Deklaracja o
wolności religijnej" - w samej naturze człowieka. Stąd też nawracanie
na najszczytniejsze nawet ideały, jeżeli
muszą w miarę<br>otwarcie się przyznać, że nad Magisterium Kościoła droższe są im ich<br>własne poglądy. Jednakże ultramontanizm, który jest bardziej papieski<br>od papieża, wcale nie jest ultramontanizmem, a ortodoksja, która<br>selektywnie wsłuchuje się w Magisterium, jest nader kiepską ortodoksją.<br>Dlatego od Soboru - jednego z dwudziestu soborów powszechnych, na<br>których Duch Święty zgromadził Kościół katolicki - sytuacja zmieniła<br>się w sposób istotny. Nauka o wolności w sposób jawny wpisana została w<br>korpus nauczania Kościoła. Prawo do wolności od zewnętrznego i<br>psychicznego przymusu zakorzenione jest - co podkreśla "Deklaracja o<br>wolności religijnej" - w samej naturze człowieka. Stąd też nawracanie<br>na najszczytniejsze nawet ideały, jeżeli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego