Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Wrocławska
Nr: 12.06
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1999
odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!". "Prosząc ufnie o tę odnowę, nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, jaki kształt przyjmą polskie przemiany. Dzisiaj już wiemy, jak głęboko sięgnęło działanie Bożej mocy, która wyzwala, lecz i oczyszcza" - mówił Jan Paweł II. Nawiązaniem do pamiętnych słów z 1979 roku papież zakończył też swoje wystąpienie. "Niech Duch święty nieustannie wspiera wielki proces przemian, służący odnowie oblicza ziemi. Tej naszej wspólnej Ziemi!" - powiedział. W czasie przemówienia Ojca Świętego SLD-owska strona sali klaskała wyraźnie mniej intensywnie, gdy gość mówił o zasługach "Solidarności". Ożywiła się, gdy papież doszedł do passusu o konieczności "współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od
odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!". "Prosząc ufnie o tę odnowę, nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, jaki kształt przyjmą polskie przemiany. Dzisiaj już wiemy, jak głęboko sięgnęło działanie Bożej mocy, która wyzwala, lecz i oczyszcza" - mówił Jan Paweł II. Nawiązaniem do pamiętnych słów z 1979 roku papież zakończył też swoje wystąpienie. "Niech Duch święty nieustannie wspiera wielki proces przemian, służący odnowie oblicza ziemi. Tej naszej wspólnej Ziemi!" - powiedział. W czasie przemówienia Ojca Świętego SLD-owska strona sali klaskała wyraźnie mniej intensywnie, gdy gość mówił o zasługach "Solidarności". Ożywiła się, gdy papież doszedł do passusu o konieczności "współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego