Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
trajektorii czasowej mierzonej wielkości akustycznej sygnału. Do pierwszej grupy parametrów można zaliczyć np. wartości natężenia w funkcji czasu gdzie T - szerokość okienka pomiarowego (interwał uśredniania), a - współczynnik normalizacji, oraz obwiednię amplitudy, niosącą informację o zmianach energii sygnału diagnostycznego w czasie (rys. 4.9):
gdzie H - transformata Hilberta sygnału, obliczana wzorem .

Dyskretny przebieg obwiedni O (t) obliczanej w quasi-stacjonarnych okienkach czasowych można przedstawić w postaci wektora .
Zapoznajmy się teraz z parametrami czasowymi opartymi na pomiarze przejść przez zero sygnału. Całość problematyki obejmującej pomiar i zastosowanie tych parametrów nazywa się analizą przejść przez zero, w skrócie APPZ.
Podstawowym i najczęściej stosowanym parametrem
trajektorii czasowej mierzonej wielkości akustycznej sygnału. Do pierwszej grupy parametrów można zaliczyć np. wartości natężenia w funkcji czasu &lt;gap&gt; gdzie T - szerokość okienka pomiarowego (interwał uśredniania), a - współczynnik normalizacji, oraz obwiednię amplitudy, niosącą informację o zmianach energii sygnału diagnostycznego w czasie (rys. 4.9): &lt;gap&gt;<br>&lt;gap&gt; gdzie H - transformata Hilberta sygnału, obliczana wzorem &lt;gap&gt;.<br>&lt;gap&gt;<br>Dyskretny przebieg obwiedni O (t) obliczanej w quasi-stacjonarnych okienkach czasowych można przedstawić w postaci wektora &lt;gap&gt;.<br>Zapoznajmy się teraz z parametrami czasowymi opartymi na pomiarze przejść przez zero sygnału. Całość problematyki obejmującej pomiar i zastosowanie tych parametrów nazywa się analizą przejść przez zero, w skrócie APPZ.<br>Podstawowym i najczęściej stosowanym parametrem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego