Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
wizję teatru. Podobne poglądy głosił Ludwig Tieck, wymagający od młodych dramaturgów tworzenia w duchu narodowym. Gdzież są ci, którzy tworzą sztukę niemiecką? - pytał, "który z nich pojmuje głębokie przesłanie własnych słów?".
Sytuacja zmieniła się natychmiast po zniknięciu napoleońskiego zagrożenia. Już w 1812 roku Friedrich Schlegel, a w 1813 mocniej jeszcze Eichendorff, wysuwali postulat, by dramat wyrażał idee nie tyle już narodowe, ile przede wszystkim mistyczne i chrześcijańskie. (Zbiegło się to w czasie - nieprzypadkowo - z tłumaczeniami sztuk Calderona). Eichendorff pisał: „Gdzie jednak, także gdy postrzega się z czysto artystycznego punktu widzenia, znajdzie poezja w całej historii świata tak głęboko tragiczną materię
wizję teatru. Podobne poglądy głosił Ludwig Tieck, wymagający od młodych dramaturgów tworzenia w duchu narodowym. Gdzież są ci, którzy tworzą sztukę niemiecką? - pytał, "który z nich pojmuje głębokie przesłanie własnych słów?".<br>Sytuacja zmieniła się natychmiast po zniknięciu napoleońskiego zagrożenia. Już w 1812 roku Friedrich Schlegel, a w 1813 mocniej jeszcze Eichendorff, wysuwali postulat, by dramat wyrażał idee nie tyle już narodowe, ile przede wszystkim mistyczne i chrześcijańskie. (Zbiegło się to w czasie - nieprzypadkowo - z tłumaczeniami sztuk Calderona). Eichendorff pisał: &lt;q&gt;&#132;Gdzie jednak, także gdy postrzega się z czysto artystycznego punktu widzenia, znajdzie poezja w całej historii świata tak głęboko tragiczną materię
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego