Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
głębokie przesłanie własnych słów?".
Sytuacja zmieniła się natychmiast po zniknięciu napoleońskiego zagrożenia. Już w 1812 roku Friedrich Schlegel, a w 1813 mocniej jeszcze Eichendorff, wysuwali postulat, by dramat wyrażał idee nie tyle już narodowe, ile przede wszystkim mistyczne i chrześcijańskie. (Zbiegło się to w czasie - nieprzypadkowo - z tłumaczeniami sztuk Calderona). Eichendorff pisał: „Gdzie jednak, także gdy postrzega się z czysto artystycznego punktu widzenia, znajdzie poezja w całej historii świata tak głęboko tragiczną materię, jak w wierze chrześcijańskiej? Czym byli bogowie starożytnych z ich zmiennością, ludzkimi kaprysami i chytrością, ich Ajaks i Hektor, przeciw jednej bohaterskiej postaci Chrystusa, który w owej
głębokie przesłanie własnych słów?".<br>Sytuacja zmieniła się natychmiast po zniknięciu napoleońskiego zagrożenia. Już w 1812 roku Friedrich Schlegel, a w 1813 mocniej jeszcze Eichendorff, wysuwali postulat, by dramat wyrażał idee nie tyle już narodowe, ile przede wszystkim mistyczne i chrześcijańskie. (Zbiegło się to w czasie - nieprzypadkowo - z tłumaczeniami sztuk Calderona). Eichendorff pisał: &lt;q&gt;&#132;Gdzie jednak, także gdy postrzega się z czysto artystycznego punktu widzenia, znajdzie poezja w całej historii świata tak głęboko tragiczną materię, jak w wierze chrześcijańskiej? Czym byli bogowie starożytnych z ich zmiennością, ludzkimi kaprysami i chytrością, ich Ajaks i Hektor, przeciw jednej bohaterskiej postaci Chrystusa, który w owej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego