Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
samej
analizy wymiarowej, przejść do układu SI i uzupełnić wszystkie wzory o odpowiednie potęgi (lub .0, które nie jest w układzie SI niezależne, gdyż ).


A.2. Transformacje Lorentza

Transformacje Lorentza zostały wprowadzone do fizyki jako transformacje, które nie zmieniają postaci równań Maxwella. Był to wtedy jedynie fakt matematyczny i dopiero Einstein w 1905 roku nadał tym transformacjom sens fizyczny i odtąd stały się one podstawą szczególnej teorii względności.
Omówimy w tym dodatku transformacje Lorentza w D wymiarach czasoprzestrzennych

W tym dodatku będziemy często traktować . jako macierz o indeksach przebiegających wartości .
Macierze transformacji Lorentza to z definicji kwadratowe macierze wymiaru
D × D
samej <br>analizy wymiarowej, przejść do układu SI i uzupełnić wszystkie wzory o odpowiednie potęgi &lt;gap&gt; (lub .0, które nie jest w układzie SI niezależne, gdyż &lt;gap&gt;). <br>&lt;page nr=136&gt;<br><br>&lt;tit&gt;A.2. Transformacje Lorentza &lt;/&gt;<br><br>Transformacje Lorentza zostały wprowadzone do fizyki jako transformacje, które nie zmieniają postaci równań Maxwella. Był to wtedy jedynie fakt matematyczny i dopiero Einstein w 1905 roku nadał tym transformacjom sens fizyczny i odtąd stały się one podstawą szczególnej teorii względności. <br>Omówimy w tym dodatku transformacje Lorentza w D wymiarach czasoprzestrzennych <br>&lt;gap&gt;<br>W tym dodatku będziemy często traktować . jako macierz o indeksach przebiegających wartości &lt;gap&gt;. <br>Macierze transformacji Lorentza to z definicji kwadratowe macierze &lt;gap&gt; wymiaru <br>D × D
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego