Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Sztuka
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1974
że nowy system teoretyczny przeczy systemowi staremu, jakkolwiek zawsze wykorzystuje w szczególny, opisany wyżej sposób poznawczy fundament systemy starego: odpowiadającą mu treść doświadczenia społecznego. Treści tej nie powtarza po prostu, ale wyjaśniając, w jaki sposób uformowała się ona, uzasadnia tym lepiej nowy obraz odnośnej dziedziny rzeczywistości. W taki właśnie sposób Einsteinowska teoria względności wykorzystuje materiał doświadczalny, na którym oparta była mechanika klasyczna, w taki też sposób Marks wykorzystał treść doświadczenia społecznego kapitalisty, na której oparte były burżuazyjne teorie ekonomiczne.
3. Adaptacja a korespondencja.
O ile obiektywna funkcja nauki (w każdym razie - nauk matematyczno-przyrodniczych) polega na dostarczaniu "żądanych" przez rozwój podstawowej
że nowy system teoretyczny przeczy systemowi staremu, jakkolwiek zawsze wykorzystuje w szczególny, opisany wyżej sposób poznawczy fundament systemy starego: odpowiadającą mu treść doświadczenia społecznego. Treści tej nie powtarza po prostu, ale wyjaśniając, w jaki sposób uformowała się ona, uzasadnia tym lepiej nowy obraz odnośnej dziedziny rzeczywistości. W taki właśnie sposób Einsteinowska teoria względności wykorzystuje materiał doświadczalny, na którym oparta była mechanika klasyczna, w taki też sposób Marks wykorzystał treść doświadczenia społecznego kapitalisty, na której oparte były burżuazyjne teorie ekonomiczne.<br>&lt;tit&gt;3. Adaptacja a korespondencja.&lt;/&gt;<br> O ile obiektywna funkcja nauki (w każdym razie - nauk matematyczno-przyrodniczych) polega na dostarczaniu "żądanych" przez rozwój podstawowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego