Typ tekstu: Książka
Autor: Zięba Maciej
Tytuł: Niezwykły pontyfikat
Rok: 1997
nazywał - Kościół wypowie się o nim pozytywnie. Takie podejście dało Janowi Pawłowi II ogromny atut, bo pomogło mu się oderwać od historycznego balastu, wielu historycznych stereotypów i uprzedzeń, które długo i mocno ciążyły na stosunku Kościoła nie tylko do kapitalizmu, ale i szerzej - do ekonomii. Nader powszechnie bowiem uważano, że Ewangelia potępia bogacenie się, życie gospodarcze odciąga człowieka od troski o życie wieczne, a człowiek bogaty ma nikłe szanse na zbawienie. Taką interpretację umożliwia wyłącznie powierzchowna lektura Biblii, lecz została ona silnie wsparta przez specyficzny kontekst kulturowy. Albowiem w czasach antycznych praca zarobkowa, zwłaszcza praca fizyczna, oraz handel były nisko cenione
nazywał - Kościół wypowie się o nim pozytywnie. Takie podejście dało Janowi Pawłowi II ogromny atut, bo pomogło mu się oderwać od historycznego balastu, wielu historycznych stereotypów i uprzedzeń, które długo i mocno ciążyły na stosunku Kościoła nie tylko do kapitalizmu, ale i szerzej - do ekonomii. Nader powszechnie bowiem uważano, że Ewangelia potępia bogacenie się, życie gospodarcze odciąga człowieka od troski o życie wieczne, a człowiek bogaty ma nikłe szanse na zbawienie. Taką interpretację umożliwia wyłącznie powierzchowna lektura Biblii, lecz została ona silnie wsparta przez specyficzny kontekst kulturowy. Albowiem w czasach antycznych praca zarobkowa, zwłaszcza praca fizyczna, oraz handel były nisko cenione
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego