Typ tekstu: Książka
Autor: Maliński Mieczysław ks.
Tytuł: Zamyślenia
Rok: 1996
zaskoczony, oczarowany, przyjmujesz Go, bierzesz, jednoczysz się z Nim. Byle przymknąć oczy, wczuć się, wsłuchać się, wmyśleć się – aby zrozumieć, jaka tajemnica kryje się w tym zwrocie, przenośni, w tym zdaniu, obrazie. Byle się nie zatrzymać na szczegółach, detalach, marginaliach, ale dojść do istoty rzeczy, którą chce ci przekazać Ewangelia, Słowo Boże.

„Jednemu dał pięć talentów”

Jezus mówi do ciebie również w przypowieściach. To szczególna forma literacka. Bliska legendzie, bajce, anegdocie – wielka parabola. Bohaterem przypowieści jesteś ty. A dokładniej: ty i On – twój Bóg, który cię kocha. To ty jesteś sługą, panną mądrą bądź głupią. To
zaskoczony, oczarowany, przyjmujesz Go, bierzesz, jednoczysz się z Nim. Byle przymknąć oczy, wczuć się, wsłuchać się, wmyśleć się &#150; aby zrozumieć, jaka tajemnica kryje się w tym zwrocie, przenośni, w tym zdaniu, obrazie. Byle się nie zatrzymać na szczegółach, detalach, marginaliach, ale dojść do istoty rzeczy, którą chce ci przekazać Ewangelia, Słowo Boże.<br><br>&lt;tit&gt;&#132;Jednemu dał pięć talentów&#148;&lt;/&gt;<br><br> Jezus mówi do ciebie również w przypowieściach. To szczególna forma literacka. Bliska legendzie, bajce, anegdocie &#150; wielka parabola. Bohaterem przypowieści jesteś ty. A dokładniej: ty i On &#150; twój Bóg, który cię kocha. To ty jesteś sługą, panną mądrą bądź głupią. To
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego